Maustamisesta

Maustaminen ei ole pelkkä makuasia vaan se on myös pitkälle vietyä tiedettä, taidetta ja kokeilunhalua, joka vuosisatojen kuluessa on hioutunut nykyiseen muotoonsa. Maustaminen vaatii huolellisuutta, vaistoa ja rohkeutta, sillä se elää jatkuvasti — ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa tapaa maustaa. Tuotteiden käyttötarkoitukset ovat myös vuosisatojen saatossa muuttuneet.